NIVELLS, PLANS I EXÀMENS

T’acompanyem pas a pas.

Impulsa el teu anglès

fins a on tu vulguis!

T’oferim formació d’anglès de qualitat per videoconferència.
En tots els nivells, amb plans d’acompanyament personalitzats i preparació per a exàmens oficials Cambridge English..


Per dur el teu anglès des d’on et trobes fins a on vols arribar.

Seguim els nivells homologats MECR.

Vector-Smart-Object2

Reconeguts a tot el món

pel seu estàndard internacional

Els nostres cursos d’un nivell estan estructurats seguint el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) que descriu detalladament el progrés d’aprenentatge d’un idioma i que estableix els estàndards per a cada nivell. Això permet saber què acredita exactament cada nivell assolit.

Relació entre Exàmens Oficials i nivells MECR:

A2 Key (KET) i A2 Key for Schools

Es divideix en:

A2.1 – Etapa inicial del NIVELL A2. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap a un títol oficial.

A2.2 – Etapa final del NIVELL A2. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English A2 Key (KET) o a l’examen A2 Key for Schools (KET for Schools) per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 • Pots comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació…).
 • Pots comunicar-te en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.
 • Pots descriure, de manera senzilla, aspectes de la teva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Per què és important?

 • Perquè prova que pots fer-te entendre a un nivell bàsic en un idioma diferent al teu idioma matern.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

És un nivell intermediate (el llindar per esdevenir usuaris independents)

Es divideix en:

B1.1 – Etapa inicial del NIVELL B1. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap a un títol oficial.

B1.2 – Etapa final del NIVELL B1. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English B1 Preliminary (PET) o al B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 • Pots comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, l’escola, l’oci…
 • Pots fer front a la majoria de situacions lingüístiques que poden donar-se quan es viatja a una zona on es parla anglès.
 • Pots produir un discurs senzill i coherent sobre temes que et resulten familiars o d’interès personal.
 • Pots descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Per què és important?

Perquè et permet acreditar una certa autonomia en l’ús de l’anglès i suposa un graó més cap al B2 First.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

És un nivell upper intermediate (que identifica a usuaris independents)

Es divideix en:

B2.1 – Etapa inicial del NIVELL B2. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap al títol oficial.

B2.2 – Etapa final del NIVELL B2. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English B2 First o B2 First for Schools per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 •  Pots comprendre les idees principals de textos complexos, tant sobre temes concrets com abstractes, incloent discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.
 • Pots expressar-te amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap interlocutor.
 • Pots produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar el punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i inconvenients de diferents opcions.

Per què és important?

 • És el certificat més valorat en l’àmbit laboral, reconegut per més de 25.000 universitats i empreses de tot el món.
 • Aquest nivell és imprescindible per graduar-se a les universitats catalanes.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

És un nivell advanced (que identifica usuaris experimentats que tenen un domini funcional)

Es divideix en:

C1.1 – Etapa inicial del NIVELL C1. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap al títol oficial.

C1.2 – Etapa final del NIVELL C1. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English C1 Advanced per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 • Pots comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i reconèixer el sentit implícit.
 • Pots expressar-te amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar de manera gairebé evident paraules o expressions.
 • Pots utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics o professionals.
 • Pots produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos i demostres un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Per què és important?

 • És necessari per estudiar en universitats estrangeres de parla anglesa i recomanable per fer classes i mòduls impartits en anglès en algunes universitats espanyoles (ADE, Turisme, Màrqueting i Comunicació, Economia, Enginyeria Informàtica, etc…
 • És un fet diferenciador molt important per buscar feina, ja que representa un distintiu respecte tots els alumnes que aturen el seu aprenentatge de l’anglès després d’aconseguir el nivell B2 First.
 • És un certificat reconegut i valorat per universitats i empreses de tot el món.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

És un nivell proficiency (que identifica usuaris experimentats que tenen un domini expert)

Es divideix en:

C2.1 – Etapa inicial del NIVELL C2. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap al títol oficial.

C2.2 – Etapa final del NIVELL C2. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English C2 Proficiency per assolir aquest títol oficial.

¿Qué acredita una vez completado?

 • Pots comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeixes o escoltes.
 • Pots resumir informació procedent de diverses fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los de manera coherent.
 • Pots expressar-te espontàniament, amb fluïdesa i precisió, i distingir els matisos subtils de significat fins i tot en les més complexes situacions.

Per què és important?

 • Perquè acredita que tens un domini de l’anglès al més alt nivell.
 • Imprescindible en alguns llocs de feina, dins de sectors en els quals l’anglès és l’idioma dominant.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

A2.2 – Etapa final del NIVELL A2. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English A2 Key (KET) o a l’examen A2 Key for Schools (KET for Schools) per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 • Pots comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació…).
 • Pots comunicar-te en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.
 • Pots descriure, de manera senzilla, aspectes de la teva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Per què és important?

 • Perquè prova que pots fer-te entendre a un nivell bàsic en un idioma diferent al teu idioma matern.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

B1.1 – Etapa inicial del NIVELL B1. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap a un títol oficial.

B1.2 – Etapa final del NIVELL B1. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English B1 Preliminary (PET) o al B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 • Pots comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, l’escola, l’oci…
 • Pots fer front a la majoria de situacions lingüístiques que poden donar-se quan es viatja a una zona on es parla anglès.
 • Pots produir un discurs senzill i coherent sobre temes que et resulten familiars o d’interès personal.
 • Pots descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

Per què és important?

Perquè et permet acreditar una certa autonomia en l’ús de l’anglès i suposa un graó més cap al B2 First.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

És un nivell upper intermediate (que identifica a usuaris independents)

Es divideix en:

B2.1 – Etapa inicial del NIVELL B2. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap al títol oficial.

B2.2 – Etapa final del NIVELL B2. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English B2 First o B2 First for Schools per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 •  Pots comprendre les idees principals de textos complexos, tant sobre temes concrets com abstractes, incloent discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.
 • Pots expressar-te amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap interlocutor.
 • Pots produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar el punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i inconvenients de diferents opcions.

Per què és important?

 • És el certificat més valorat en l’àmbit laboral, reconegut per més de 25.000 universitats i empreses de tot el món.
 • Aquest nivell és imprescindible per graduar-se a les universitats catalanes.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

És un nivell advanced (que identifica usuaris experimentats que tenen un domini funcional)

Es divideix en:

C1.1 – Etapa inicial del NIVELL C1. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap al títol oficial.

C1.2 – Etapa final del NIVELL C1. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English C1 Advanced per assolir aquest títol oficial.

Què acredita un cop completat?

 • Pots comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i reconèixer el sentit implícit.
 • Pots expressar-te amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar de manera gairebé evident paraules o expressions.
 • Pots utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics o professionals.
 • Pots produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos i demostres un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Per què és important?

 • És necessari per estudiar en universitats estrangeres de parla anglesa i recomanable per fer classes i mòduls impartits en anglès en algunes universitats espanyoles (ADE, Turisme, Màrqueting i Comunicació, Economia, Enginyeria Informàtica, etc…
 • És un fet diferenciador molt important per buscar feina, ja que representa un distintiu respecte tots els alumnes que aturen el seu aprenentatge de l’anglès després d’aconseguir el nivell B2 First.
 • És un certificat reconegut i valorat per universitats i empreses de tot el món.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

És un nivell proficiency (que identifica usuaris experimentats que tenen un domini expert)

Es divideix en:

C2.1 – Etapa inicial del NIVELL C2. Per a aquest subnivell NO hi ha un examen oficial Cambridge específic. No obstant això, dominar aquest nivell és fonamental en el camí cap al títol oficial.

C2.2 – Etapa final del NIVELL C2. En completar aquest nivell, els alumnes poden presentar-se a l’examen oficial de Cambridge English C2 Proficiency per assolir aquest títol oficial.

¿Qué acredita una vez completado?

 • Pots comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeixes o escoltes.
 • Pots resumir informació procedent de diverses fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los de manera coherent.
 • Pots expressar-te espontàniament, amb fluïdesa i precisió, i distingir els matisos subtils de significat fins i tot en les més complexes situacions.

Per què és important?

 • Perquè acredita que tens un domini de l’anglès al més alt nivell.
 • Imprescindible en alguns llocs de feina, dins de sectors en els quals l’anglès és l’idioma dominant.

Veure cursos:

Per a adults

Per a joves

En superar un curs de nivell, reps un certificat
de Cambridge School.

Els alumnes adults i joves a partir del nivell A2.1 reben un certificat de la nostra escola acreditant que s’ha realitzat i superat a la nostra escola el curs del nivell estudiat.
certificado-curso-ingles-zoom-Cambridge-School-1-ESP

Plans personals

Et guiem i acompanyem pas a pas

perquè assoleixis els teus objectius d’anglès en el temps òptim.

A Cambridge School us oferim més que un curs d’anglès, perquè també us oferim plans d’acompanyament personalitzats.
Un cop hem identificat el teu nivell real d’anglès i ens expliques els teus objectius lingüístics, t’ajudem a fixar metes en el temps i et guiem perquè assoleixis els teus objectius en el temps òptim.
Com en l’exemple de la taula:
Explica’ns a on vols arribar, de quant temps disposes i… fes que cada curs compti!
Pla Personal Angles Objectius De Formacio Cambridge School Cat 24 25 Adults

Sol·licita el teu pla sense compromís!

Truca’ns al 93 655 05 58 o escriu-nos sense compromís.

A Cambridge School us oferim més que un curs d’anglès: també facilitem als vostres fills plans d’acompanyament personalitzats. Prenent de base el Pla: Objectius Cambridge, fixem metes personals en el temps i els guiem pas a pas per ajudar-los a assolir:

Nivell B2 First a 3r – 4t d’ESO
Nivell C1 Advanced a 1r – 2n de Batxillerat

Com en l’exemple de la taula:
Digueu-nos quina edat tenen els vostres fills, quin curs estan fent i feu una prova de nivell amb nosaltres. Com més aviat comencin, més fàcil serà el seu camí.
Pla Objectius Cambridge Yl Cat 24 25 Nens I Joves

Sol·licita el teu pla sense compromís!

Truca’ns al 93 655 05 58 o escriu-nos sense compromís.

Exàmens oficials Cambridge English

Són els exàmens de la Universitat de Cambridge, que es fan a través de la seva secció Cambridge Assessment English. Amb els nostres cursos de nivell i cursos específics de preparació tens tot el que necessites per superar-los.

Per què fer-los?

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icono6

Els més reconeguts
al món.

Per milers d’empreses i institucions nacionals i internacionals. Són un actiu de prestigi professional i acadèmic.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona7

Vàlids per acreditar un nivell a la universitat.

Essencial per a aquelles universitats que exigeixen disposar d’un determinat nivell per graduar-se.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona8

Segueixen el Marc Europeu Comú de Referència.

Avaluen les competències d’expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icono6

Els més reconeguts al món.

Por miles de empresas e instituciones nacionales e internacionales. Son un activo de prestigio profesional y académico.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona7

Vàlids per acreditar un nivell a la universitat.

Essencial per a aquelles universitats que exigeixen disposar d’un determinat nivell per graduar-se.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona8

Segueixen el Marc Europeu Comú de Referència.

Avaluen les competències d’expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita.

Per què preparar-los amb nosaltres?

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona9

Per la nostra
experiència.

Com a centre autoritzat, portem més de 15 anys formant alumnes per a superar-los. I també els organitzem a l’àrea de Barcelona.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona10

Per resultats: 400 aprovats/any.

De mitjana, en els últims 5 anys. I continuem sumant amb cada nou curs!

Vector-Smart-Object-1

Perquè et guiem
pas a pas.

T’informem de tot el que necessites saber: protocols, què fer si tens necessitats especials, presentació de documents.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona9

Per la nostra experiència.

Com a centre autoritzat, portem més de 15 anys formant alumnes per a superar-los. I també els organitzem a l’àrea de Barcelona.

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-icona10

Per resultats: 400 aprovats/any.

De mitjana, en els últims 5 anys. I continuem sumant amb cada nou curs!

Vector-Smart-Object-1

Perquè et guiem pas a pas.

T’informem de tot el que necessites saber: protocols, què fer si tens necessitats especials, presentació de documents.

Desitges presentar-te?

Cambridge Assessment English compta amb una extensa xarxa de centres d’exàmens autoritzats a tot el món, en els quals s’ofereixen convocatòries presencials periòdicament. Cambridge School –a Granollers, Barcelona- és un d’aquests centres d’exàmens autoritzats a Espanya.

Contacta amb nosaltres per informar-te!

Prepara’t per ZOOM

amb els millors experts

Anglès adults

Tots els nivells i necessitats

Cursos-ingles-online- Cambridge-school-adultos

Anglès joves

De 10 a 17 anys

curso-ingles-jovenes-2

Anglès empreses

Amb bonificacions Fundae


Comencem?

ENVIAT CORRECTAMENT
PERÒ...
Tingues en compte que estem
TANCATS PER VACANCES
del 23 de març a 1 d'abril.
Respondrem al teu e-mail quan tornem a obrir, a partir del dimarts 2 d'abril.
Bona Pasqua!

BONIFICACIONS

A Cambridge in-company ajudem els nostres clients a la consecució d’un retorn de part o del total del cost en cursos d’idiomes per part de l’Administració. Soms oficialment “Entitad Agrupadora Fundación Estatal para la Formación en el Empleo” (FEFE) i gestionem les bonificacions a les empreses, de les cotitzacions de la Seguretat Social de la FEFE facilitant-netots els seus tràmits.

Qui pot beneficiar-se de les bonificacions?

Els recursos de la FEFE provenen de la recaptació de la quota de la formació professional que realitza la Seguretat Social, del Fons Social Europeu i de les aportacions específiques del pressupost del  Servicio Público de Empleo Estatal. Per poder beneficiar-se de la bonificació, l’empresa ha de formar a empleats que cotitzin al règim general de la Seguretat Social.


El teu crèdit al màxim

Podem consultar el crèdit de la teva empresa sense compromís ni cost i la nostra especialista en ajudes públiques et farà una proposta per aprofitar aquest crèdit al màxim.

Contacta amb el nostre especialista per a més informació (incompany@cambridgeschool.com, email amb assumpte “Solicitud de información FEFE”) o omple el formulari de la nostra web.

Política de protecció de dades de caràcter personal

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: Cambridge Language School, S.L. (“Cambridge School”;)
C.I.F.: B-61104576
Domicili social: Plaça Porxada 39, 08401, Granollers (Barcelona)
E-mail: info@cambridgeschool.com
Telèfon: (+34) 93.870.20.01

Normativa d’Aplicació

El Reglament General de Protección de Dades RGPD (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2.016 i la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Mitjançant l’acceptació de la nostra política de privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les seves dades personals obtingudes a través de la web www.cambridgeschool.com siguin incloses en un fitxer del qual n’és responsable Cambridge Language School S.L. i sobre el qual s’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A Cambridge School tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar les seves sol·licituds d’informació, enviar-li comunicacions sobre novetats o ofertes comercials que puguin ser del seu interès.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’usuari que el presta mitjançant l’acceptació de la “Primera Capa” de la clàusula de tractament de dades. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerides per Cambridge School, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades dels usuaris s’allotgen en servidors de Montaweb S.L. contractats a l’efecte mitjançant contracte d’encarregat de tractament per Cambridge School.
Quins són els seus drets quan ens faciliten les seves dades personals?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a Cambridge School estem tractant amb dades personals que et concerneixin o no.
L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb què van ser recollides.

L’usuari podrà sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

L’usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent, al domicili social de Cambridge School o sol·icitar-lo per correu electrònic a info@cambridgeschool.com. En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria o desitgi més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’”Agencia Española de Protección de Datos” (www.aepd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Enllaços a altres plataformes o xarxes socials

La web www.cambridgeschool.com posa a disposició dels Usuari/es mitjans d’enllaç que permeten accedir als canals i pàgines que la pàgina web Cambridge Language School S.L. manté a les plataformes i xarxes socials de Facebook, Twitter, Instagram i YouTube propietat de tercers i gestionades per aquests tercers.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relación entre Cambridge Language School S.L. i les xarxes socials enllaçades, com tampoc l’acceptació dels continguts i serveis essent-ne els seus titulars els seus responsables.

Tenint en compte que Cambridge Language School S.L. no té cap control sobre els continguts allotjats en aquestes xarxes socials, l’usuari reconeix i accepta que Cambridge Language School S.L. no assumeix cap responsabilitat pels continguts ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per la publicitat, ni per qualsevol altre material disponible en aquests.

En cap cas Cambridge Language School S.L. comparteix amb Facebook, Twitter, Instagram ni YouTube cap tipus d’informació privada sobre els usuaris i tota la informació que l’usuari vulgui proporcionar a aquestes xarxes socials estarà sota la seva pròpia responsabilitat.